• 0532 441 18 94
  • info@atilimkentsel.com

AYDIN KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU ile Depreme Dayanıksız, Eski, Ekonomik ömrünü tamamlamış Evinizi, Binanızı, İşyerinizi Başka Bir yere kaydırılma korkusu yaşamadan KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARINDAN yararlanarak YENİDEN İNŞAA EDEBLİRİSNİZ.

Lorem Ipsum

Hizmetlerimizden bazılarına kısa açıklama

Riskli Yapılar

Riskli Yapılar

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde İdareye bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya İdareler raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletilir.

Nitelikli Çoğunluk

Nitelikli Çoğunluk

En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir. Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

Kimler Yetkili

Kimler Yetkili

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptırabilirler. Bu aşamada maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli Yapılar, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre tespit edilir.

Mini Galeri

Hoş Geldiniz

Kentsel Dönüşüm 01

Kentsel Dönüşüm 01

Doğaya dost kentsel dönüşüm

Kentsel Dönüşüm 02

Kentsel Dönüşüm 02

Bu tatlı sabahlar gibi harika bir huzur.

Kentsel Dönüşüm 03

Kentsel Dönüşüm 03

Bu tatlı sabahlar gibi harika bir huzur.

Kentsel Dönüşüm 04

Kentsel Dönüşüm 04

Bu tatlı sabahlar gibi harika bir huzur.